Kategoriler

Fiziksel etkenlere bağlı olarak gelişen deri hastalıkları
 • Termal etkenlere bağlı olarak gelişen deri hastalıkları
 • İyonizan olmayan radyasyona bağlı olarak gelişen deri hastalıkları
 • İyonizan radyasyona bağlı olarak gelişen deri hastalıkları
 • Mekanik etkenlere bağlı olarak gelişen deri hastalıkları
 • Fiziksel istismarın deri bulguları
Ürtiker ve reaktif eritemler
 • Ürtiker ve anjioödem
 • Eritema multiforme, Stevens-Johnson sendromu ve toksik epidermal nekrolizis
 • Diğer reaktif eritemler
İlaç reaksiyonları
 • Makülopapüler ilaç erüpsyonu
 • Ürtikeryal ilaç reaksiyonu ve anaflaksi
 • Fiks ilaç reaksiyonu
 • Akut jeneralize egzantematöz püstülozis (AGEP)
 • Eozinofili ve sistemik semptomlarla seyreden ilaç reaksiyonu (DRESS)/İlaçla indüklenen hipersensitivite sendromu
 • Stevens-Johnson sendromu ve toksik epidermal nekrolizis
 • Diğer kutanöz ilaç reaksiyonları
 • Ürtikeryal ilaç reaksiyonu ve anaflaksi*
 • Stevens-Johnson sendromu ve toksik epidermal nekrolizis*
Vezikülobüllöz hastalıklar
 • Pemfigus grubu hastalıklar
 • Pemfigoid grubu hastalıklar
 • Dermatitis herpetiformis ve lineer immünoglobulin A büllöz dermatozu
 • Dermatitis herpetiformis ve lineer immünoglobulin A büllöz dermatozu
 • Epidermolizis bülloza
 • Diğer vezikülobüllöz hastalıklar
Derinin enfeksiyon hastalıkları
 • Derinin bakteriyel enfeksiyonları
 • Derinin mikobakteriyel enfeksiyonları
 • Derinin viral enfeksiyonları
 • Derinin mantar enfeksiyonları
 • Derinin riketsiyal enfeksiyonları
 • Derinin protozoal enfeksiyonları
 • Cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar
Romatolojik hastalıklar
 • Lupus eritematozus
 • Dermatomyozitis
 • Sistemik sklerozis ve morfea
 • Diğer romatolojik hastalıklar
 • Müsinozlar
Metabolik ve sistemik hastalıklar
 • Amiloidozlar
 • Depozisyon hastalıkları
 • Porfiriler
 • Deri kalsifikasyonu ve ossifikasyonu
 • Nutrisyonel ve sistemik hastalıkların deri belirtileri
Adneksiyal hastalıklar
 • Yağ bezi hastalıkları
 • Saç hastalıkları
 • Tırnak hastalıkları
 • Ekrin ve apokrin ter bezi hastalıkları
Deri neoplazileri
 • Benign deri neoplazileri ve proliferasyonlar
 • Premalign deri lezyonları
 • Malign deri neoplazileri
 • Kutanöz metastazlar
Özel gruplarda dermatoloji
 • Pediyatrik dermatoloji
 • Gebelik ve emzirme döneminde dermatoloji
 • Geriyatrik dermatoloji
 • Mesleksel deri hastalıkları
Dermatolojik tedavi
 • Dermatolojide yerel tedaviler
 • Dermatolojide fiziksel tedaviler
 • Dermatolojide sistemik tedaviler
 • Dermatolojide cerrahi tedaviler
 • Dermatolojide ilaç etkileşimleri